Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2019

Během roku na členy a členky sboru čekalo nemálo úkolů a mnoho hodin odvedené poctivé práce. Příprava různých akcí s následným úklidem, mytí hadic a vozidel, pravidelný úklid hasičárny, zkouška čerpadel, kontrola motorových pil, elektrického zařízení, akumulátorů a ostatního pomocného materiálu.

Ještě větší nasazení odvedlo družstvo požární jednotky. Již 1. ledna pomohlo zabezpečit průběh novoročního ohňostroje na holickém náměstí, dále několik ukázek ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, hašení a likvidace požárů. Při krajské soutěží u pardubického Globusu obsadilo naše družstvo ve složení Zdeněk Meliš, Marek Kabrhel Jan Špaček a Jana Valentová skvělé 2. místo.

Jednotka během roku 2019 vyjela ke 14 požárům, 13 dopravním nehodám (bohužel i s tragickými následky) a 41 ostatním činnostem. Z toho je třeba zdůraznit technická pomoc z 27. července, kdy kanalizace v Holicích nestihla odvádět přívaly vody z prudkého lijáku. Zatopeno bylo množství sklepů. K pomoci vyjely i jednotky z okolních obcí. Naše jednotka provedla v roce 2019 také vyhledávání ztracené osoby.

Na své si přišli i "pilaři" - jarní výcvik v lese, kácení sokolského parku, na náměstí, na stadionu a na Mušce, ale také odstraňování spadlých a vyvrácených stromů při silných větrech. Členové jednotky prošli předepsanými školeními a výcvikem. Jarní cvičení našeho okrsku v Chotči bylo zaměřeno na zkoušku čerpací techniky, hašení nebezpečných hořlavých látek hasicími přístroji a na zásady první pomoci. Druhé cvičení se uskutečnilo v Horních Ředicích, kde proběhla dálková doprava vody a zkouška osvětlovací techniky.

Jednotka pomohla zabezpečit soutěž v požárním útoku na Poběžovicích a spolu s hornoředickými hasiči doplnila vodu do lokomotivy při oslavách 120 let založení železnice v Holicích.

Členové sboru uspořádali tradiční hasičský ples s bohatou tombolou a pěkným předtančením.

V dubnu proběhl 5. ročník Memoriálu Jiřího Kerouše v požárním útoku na holickém náměstí. Z 27 mužských družstev zvítězilo družstvo z Myštěvce s časem 14,91 s a z 11 ženských družstev vyhrál tým z Kosova s časem 20,58 s.

Sbor vyslal delegace na výroční valné hromady okrsku. Zúčastnili jsme se výročí založení sboru v Horních Ředicích, oslav v Moravanech, dnů otevřených dveří zbrojnice v Dolní Rovni, hasičské výstavy Pyros na brněnském výstavišti a mistrovství republiky ve vyprošťování v Olomouci. V červenci navštívila naše delegace partnerské město Medzev. V říjnu jsme se zúčastnili mše v kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni při příležitosti ukládání ostatků sv. Floriána.

Jako každoročně jsme hostili zahraniční delegace a pomáhali radioamatérům při jejich akci. Společně jsme oslavili jubileum našeho člena Václava Švancary, navštívili v LDN ve Vysokém Mýtě našeho člena Zdeňka Červinku a naposledy jsme se rozloučili s tragicky zesnulým dorostencem Jardou Ouhrabkou.

Toto je pouze stručný výčet z naší činnosti za rok 2019.