Výroční zpráva

                Zpráva z Výroční valné hromady SDH Holice 2022

Do roku 2022 jsme vstupovali plni optimismu, že nás pomalu opouští pandemie koronaviru, ale netušili jsme, že přijdou další velice závažné a pro nás nepříjemné události. Válka na Ukrajině, následná energetická krize a inflace nám zkomplikovaly spokojený život. Činnost holického sboru i jednotky byla díky našim členům a členkám naplněna stovkami hodin poctivé práce. Tento čas obětovali na úkor svých rodin a blízkých.

Již v únoru vyjela část jednotky na čtyřdenní pobyt do Krkonoš. Zde se plnila zátěžová cvičení a odborná příprava. Zdravotní výuku s ukázkou první pomoci provedl zkušený Richard Kubát. Zajímavé a náročné bylo slaňování v nedalekém lomu. Při pálení čarodějnic dne 30. 4. byl zabezpečen požární dozor u Kulturního domu v Holicích. Požární hlídku jme zajistili i při Dnech města Holic.

13. až 15. května proběhlo na městském stadionu Okresní kolo v požárním sportu. V průběhu všech tří dnů jsme zabezpečili pracovní četu na přípravu a přesun materiálu během soutěží, ale také stravování pro všechny účastníky. V páteční podvečer se běhaly požární útoky dorostu a dospělých a naše družstvo žen skončilo na prvním místě. Tato akce byla kladně hodnocena výkonným výborem jak okresu, tak i kraje.

Během roku jsme zabezpečili ukázku při dětském dni v Chotči, připravena byla pěna na táboře na Mlejnku ve Velinách, v Budislavi, ve Slepoticích, ale i při výročí firmy Junker v Holicích. Navštívili jsme oslavy výročí založení sborů v Horní Rovni, v Sezemicích, v Chrudimi a v Dolním Jelení, svěcení praporu v Dolní Rovni a Floriánskou mši v kostele sv. Kateřiny v Horní Rovni.

Velitel a starosta sboru přijali pozvání k oslavám 100 let od založení sboru v obci Lucia Baňa na Slovensku. Naši zástupci nechyběli ani při dnech partnerského města Medzeva. Při dnech našeho města nás navštívili přátelé ze Slovenska. V sobotu jsme s nimi zajeli na zámek do Častolovic, do Sezemic a do Hostovic, kde probíhalo vyhodnocení dětských soutěží. Od 13 hodin již probíhal den otevřených dveří v prostorách hasičárny. Občané města tak měli možnost vidět vyproštění osob z havarovaného vozidla, následný požár auta a jeho likvidaci a na závěr byla jako každoročně připravena pro děti bohatá pěna. Večer za účasti delegací z Polska, Slovenska, městské samosprávy, starosty OSH a většiny našich členů byl holickým farářem Radkem Martinkem požehnán výjezdový vůz "Iveco". Po zdravici našich hostů převzalo několik členů ocenění, čestná uznání a medaile za věrnost.

Sbor též pomohl holickým radioamatérům s přípravou, organizací a úklidem při jejich každoročním setkání. V srpnu proběhlo u nás v Holicích setkání zasloužilých hasičů Pardubického okresu. Vedoucí aktivu Miroslav Vaniš navštívil Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, kde proběhlo slavnostní předávání titulu zasloužilých hasičů. Zúčastnil se také krajského setkání zasloužilých hasičů ve Svitavách, krajské konference v Týnišťku a spolu se starostou sboru Vítem Binkem se zúčastnili okresního setkání představitelů okresu Pardubice.

V listopadu byl uspořádán zájezd do Nymburka, kde si členové sboru prohlédli stanici drážních hasičů a místní pivovar. Výjezdová jednotka a její členové prošli během roku všemi předepsanými školeními a výcvikem. Řidiči byli proškoleni u Josefa Bartoníčka. Zdravovědu opět provedl Richard Kubát, školení na práci s motorovou pilou vedl Josef Holický. Osm členů absolvovalo školení s praktickou výukou, zaměřenou na otevření uzavřených prostor na stanici v Holicích. Čtyři členové zajeli do Kunětic, kde probíhal výcvik plnění bambi vaku. Několikrát proběhlo školení na vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Okrskové cvičení s dálkovou dopravou vody proběhlo v Horních Ředicích.

Marek Kabrhel absolvoval školení vyprošťování ve Zbirohu a spolu s Rudou Holubem zdárně dokončili zkoušky na velitele družstva na HZS v Pardubicích. Na žádost města pomohlo několik členů s nakládkou a odvozem humanitární pomoci do centrálního skladu v České Třebové. Marek Kabrhel s Robertem Pivkou absolvovali cestu hasičským Tranzitem do Lvova na Ukrajině, kam dovezli zdravotnický materiál a léky. Zpátky do Čech přivezli několik matek s dětmi. Výjezdová jednotka byla volána celkem k 71 případům (15x technická pomoc, 10x dopravní nehoda, 14x požár, 32x ostatní činnost). Nelze opomenout přítomnost našich hasičů při požáru lesa v oblasti České Švýcarsko. Pod vedením Zdeňka Meliše po 4 dny hasili lesní porosty a zajišťovali dálkovou dopravu vody Pavel Kopecký, Robert Pivka a Marek Kabrhel.

Nemálo času zabere členům jednotky pravidelná údržba, kontrola a zkouška techniky či kondiční jízdy. Na podzim proběhla výmalba prostor hasičárny a s tím spojený úklid budovy.

Jedna s nejzáslužnějších činností ve sboru je práce s mladou generací. Vedoucí kolektivu mladých hasičů Sabina Marvanová zaslouží spolu se všemi vedoucími dětských oddílů obrovský obdiv všech našich členů. Děkujeme jim za veškerý čas, který výchově dětí věnují a také za vzornou reprezentaci našeho sboru ve hře Plamen a ostatních soutěžích. Poděkování na závěr této zprávy patří ale i všem ostatním členům SDH Holice za to, co dělají v této nelehké době. Vždyť jen život, který žijeme pro druhé, stojí za to.

Jednatel a kronikář sboru

Miroslav Vaniš