Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2020

Nikdo z nás nepamatuje, že by zažil v životě něco podobného, co jsme tento rok prožili. Neviditelný nepřítel Covid-19 s sebou přinesl různá nařízení a omezení, jak v soukromém, tak i společenském životě.

Proškrtal hromadná setkávání a musela být zrušena řada akcí. Koronavirus přinesl členům sboru, hlavně výjezdové jednotce, ne zrovna jednoduchou práci. Mnoho členů a členek, včetně dorostenců, se zapojilo do mravenčí práce. Přečerpat desinfekci z barelů do lahviček pro všechny občany města a výdej v hasičském domě, trval několik dní. První výdej probíhal v březnu a druhý v květnu, kdy se přidávalo nanovlákno do roušek ale i roušky. S výdejem pomohli holičtí skauti a skautky. Členové výjezdové jednotky od března až do konce roku provedli desítky desinfekcí veřejných prostor, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob. Jedná se o autobusové zastávky, lavičky rozmístěné po městě, ale i prostory školek, škol, školní jídelny, budovy městského úřadu, umělecké školy, polikliniky, domovy seniorů a to nejen v Holicích.

Za aktivní práci v boji s Covid-19 udělil starosta OSH Pardubice Bohuslav Cerman, pod záštitou Romana Línka - vícehejtmana Pardubického kraje, Miluše Horské a Miroslava Antla senátorů Poslanecké sněmovny PČR vyznamenání. Medaili obdrželi dne 12. září členové a členky našeho sboru: Zdeněk Meliš, Jan Hruban, Rudolf Holub, Martin Valenta, David Pavelka, Ondřej Erben, Marek Kabrhel, Jana Valentová, Sabina Marvanová a Aneta Šišánová Rychlíková. 

Pardubický kraj zasáhly vytrvalé deště a podmáčená půda již nestačila vodu vsakovat. Došlo několikrát k rozvodnění malých toků. Výjezdová jednotka čerpala vodu ve Chvojenci, na Koudelce a Kamencích. Nejhorší situace nastala mezi 28. až 30. červnem, kdy se po intenzivním dešti rozvodnily potoky v Ředicích a Rovni. Dobrá situace nebyla ani u nás v Holicích. Jednotka zasahovala v ulici Ottmarově, Puškinově a na Starých Holicích. Po dva dny pomáhala plnit pytle pískem a čerpat vodu v nejvíce zasažené Horní a Dolní Rovni po rozvodnění potoka Lodrantky.

Jednotka během roku vyjížděla celkem k 123 případům, což je nejvíce ve sledované historii. Statistika uvádí, že bylo 65 případů technické pomoci, 38 ostatní činnosti, 7 požárů a 13 dopravních nehod. K závažné dopravní nehodě došlo 30. října na silnici č I/ 35 mezi Holicemi a Chvojencem, kde se střetl nákladní automobil s dodávkou. Nehoda si vyžádala čtyři lidské životy a pátý zemřel v nemocnici. Silnice byla více jak 10 hodin uzavřena.

Pandemie omezila náš život a zrušila jak memoriál Jiřího Kerouše, okrskové kolo, cvičení i soutěže, tak i veškerou činnost s mladými hasiči. Po částečném rozvolnění si sbor 12. září připomněl "Dnem otevřených dveří" oslavu 145. výročí založení sboru. Pro děti byly připraveny soutěže, ale hlavně bohatá koupel v pěně a pro ostatní malá výstava o historii i současnosti sboru i technika všech sborů našeho okrsku. Večer u kulturního domu, kde probíhaly městské slavnosti, převzal jednatel sboru Miroslav Vaniš z rukou starosty města Ondřeje Výborného pro SDH "Cenu města Holic". V zasedací místnosti hasičského domu se ještě ten večer uskutečnila slavnostní schůze, na kterou přijal pozvání starosta města Ondřej Výborný, starosta okresního sdružení hasičů Bohuslav Cerman, starosta sokola Lukáš Horský, čestný člen sboru Pavel Hladík a většina členů a členek sboru. Úvodního slova se ujal starosta sboru Vít Binko, Aneta Šišánová Rychlíková přečetla zdravici od slovenských hasičů z Medzeva a Miroslav Vaniš zavedl přítomné krátkým výtahem z kroniky do historie činnosti sboru. Všichni hosté obdrželi novou fotografii a pamětní medaili vydanou k tomuto výročí. Starosta sboru Vít Binko spolu s velitelem Zdeňkem Melišem předali čestné uznání za dobrou práci Janě Trechové, Davidu Pavelkovi a Jakubu Nešetřilovi. Pamětní medaili převzala Jana Valentová a Sabina Marvanová. Další ocenění předal starosta OSH Bohuslav Cerman.

Čestné uznání OSH převzala Aneta Šišánová Rychlíková, Ondřej Erben a Rudolf Holub. Čestné uznání Pardubického kraje Vít Binko a Jiří Marvan, medaili za příkladnou práci Jan Hruban, medaili svatého Floriána Zdeněk Meliš. Věrnostní medaili za deset let členství převzali David Čížek a Robert Pivka. Stužku k medaili za třicet let členství Václav Švancara, Vít Binko a Zdeněk Meliš, stužku k medaili za padesát let členství Miroslav Vaniš. U příležitosti životního jubilea převzal za dlouholetou práci pro sbor záslužnou medaili Českého hasičstva František Mrňávek a za péči o hasičskou historii III. stupně převzal medaili Miroslav Vaniš. Tento rok sbor bohužel opustil dlouholetý člen Zdeněk Červinka a připomenuli jsme si 10. výročí úmrtí Jiřího Kerouše.

Zástupci sboru navštívili u příležitosti oslav 140. výročí založení hasičů v Horním Jelení a slavnost vysvěcení zvoničky spojenou se soutěží v netradičním útoku na Poběžovicích, kde nás reprezentovalo družstvo žen, dorostenek a dorostenců. Dne 26. listopadu dostali holičtí hasiči nový zásahový automobil "Iveco", určený především na pomoc při dopravních nehodách i jiných technických haváriích. Automobil zakoupilo město Holice s dotací od Pardubického kraje.

Holičtí hasiči mají za sebou velmi náročný rok, se spoustou odvedené práce bez nároků na mzdu, hlavně členové výjezdové jednotky, kteří jsou kdykoliv připraveni ochránit Váš majetek, ale i zdraví Vás občanů nejen našeho města, ale i blízkého okolí.


Za SDH Holice jednatel a kronikář

Miroslav Vaniš