Ceník služeb

Poskytování služeb s mobilní požární technikou Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holice

1) Technické zásahy - při zásahu se zváží, zda se jedná o práce vedoucí k likvidaci zaviněné, resp. způsobené havárie, k rychlému odstranění jejich následků s cílem minimalizace rozsahu, případně zabránění dalších škod, nebo zda se jedná o zásah v rámci zákona č. 133/85 Sb. o PO, ve znění pozdějších předpisů.

2) Příležitostné výpomoci se speciální technikou - příležitostně lze proti hotovému zaplacení provést výpomoc se speciální technikou a to v případě, kdy obdobná technika není místně, časově či jinak dostupná. Tato výpomoc nesmí ohrozit akceschopnost jednotky JSDH.

Doprava vozidla Scania CAS 30

Použití čerpadla

40 Kč/km

1000 Kč/hod.

Doprava vozidla Ford Tranzit

20 Kč/km

Doprava vozidla Iveco TA L1Z

25 Kč/km

PS 12 čerpadlo

800 Kč/hod

Plovoucí čerpadlo

700 Kč/hod

Kalové čerpadlo Heron

700 Kč/hod

Kalové čerpadlo el.

200 Kč/hod

Elektrocentrála

500 Kč/hod

Řetězová motorová pila

500 Kč/hod

IDT Drägerä

500 Kč/hod

Osvětlení

200 Kč/hod

Vysavač na hmyz

300 Kč/hod

Likdvidace hmyzu

2 osoby

500 Kč/hod

Otevření uzamčených prostor

250 Kč/hod

Práce/osoba

250 Kč/hod

Prostředek proti bodavému hmyzu

Podle aktuální ceny při nákupu

- Kč

Hasičský vysavač na vodu

700 Kč/hod

Celková cena provedené práce znamená součet položek. Ceny jsou uvedeny s DPH 21%.

Schváleno usnesením rady města Holice č. ..... ze dne 10. října 2016, s účinností od 11. října 2016.