Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů byl v Holicích založen v roce 1875 a organizační práce se chopila tělovýchovná jednota Sokol. Po skončení přípravných akcí a schválení stanov započalo v roce 1876 cvičení sboru. Tehdy se přihlásilo 34 aktivních a 25 přispívajících členů. O sto let později, v roce 1975, již čítala členská základna 116 členů, z toho 28 žen. Do požárních družstev bylo zařazeno 42 členů. K dnešnímu dni sbor eviduje pouze 26 členů. Nejvíce členů měl sbor v šedesátých letech minulého století, a to 310. Od roku 1967 je náš sbor určen jako výjezdová jednotka, která úzce spolupracuje s profesionálním sborem z Pardubic. Ke konci roku 1975 bylo v Holicích založeno detašované pracoviště Veřejného požárního útvaru Pardubice. Stanice byla umístěna v našem požárním domě až do roku 1986, kdy byl postaven ve dvoře nový dvoupatrový objekt s prostornými garážemi a dobrou vybaveností. Nyní slouží Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje a Policii České republiky. 

Členové sboru musí zajišťovat údržbu a úklid hasičského domu, ale hlavně techniky, která je jim svěřena a musí být vždy akceschopná při záchraně majetku občanů i města při požárech a jiných živelných pohromách. Každý rok absolvujeme řadu školeni: bezpečnost práce při zásahu, zacházení a hašení výbušných látek a jedu a jejich likvidace, cvičení s dýchacími přístroji, proškolení a práce s motorovou pilou, kondiční jízdy řidičů a řadu cvičení technikou. Toto vše vyžaduje od našich členů nemálo hodin jejich volného času věnovaných této náročné a bezplatné činnosti.

Za posledních třicet let vyjížděla naše družstva ke 193 požárům, účastnila se 61 námětových cvičení a zajišťovala dohled při různých kulturních, společenských i sportovních akcí.