Rok 2020

Datum Čas Typ výjezdu Popis
1.ledna Technická pomoc Zajištění novoročního ohňostroje na náměstí v Holicích.
1.ledna Ostatní činnost Odchyt dvou psů na žádost MP Pardubice.
3.ledna Ostatní činnost Odchyt psa.
4.ledna Ostatní činnost Otevření uzamčených prostor.
4.ledna Ostatní činnost Odchyt psa na žádost HZS Pardubice.
25.ledna 22:47 hod. Požár Jednotka vyjela k požáru komína rodinného domu v Holicích.
2.února 08:16 Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k pokácení osmi stromů napadených kůrovcem.
6.února 7:28 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě nákladního automobilu s osobním na silnici I/35.
6.února Ostatní činnost Odemčení bytu v Holicích.
6.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
12.února 6:46 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/36.
12.února 23:57 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/35 v obci Chvojenec.
16.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
18.-20. února Ostatní činnost (Mimořádná událost) Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka do obce Slepotice na pomoc při likvidaci následků ptačí chřipky.
24.února 17:49 hod. Požár Jednotka vyjela k požáru komína rodinného domu v obci Ostřetín.
25.února Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
28.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
29.února Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka skácení šesti suchých stromů hrozících pádem.
3.března Ostatní činnost Otevření bytu na Starých Holicích.
6.března Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
18.března Technická pomoc Informování obyvatel na žádost starosty obce.
19.března Ostatní činnost Rozvoz roušek.
20.března Ostatní činnost Rozvoz materiálu.
20.března Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s PČR.
24.března Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
27.března Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
31.března Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
3.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
7.dubna Ostatní činnost Otevření uzamčených dveří ve školce na Starých Holicích.
7.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
10.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
17.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
18.dubna Ostatní činnost Odchyt psa.
21.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
24.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
25.dubna 13:45 hod. Požár Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k požáru lesa do obce Rokytno.
28.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
30.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka pročištění střešního žlabu na bytovém domě v ulici Holubova.
1.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
8.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
8.května Ostatní činnost Otevření zabouchnutých dveří.
11.května 20:56 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k odstranění spadlých stromů za obcí Vysoké Chvojno.
12.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
15.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
18.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
19.května Ostatní činnost Otevření zabouchnutých dveří.
22.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
2.června 8:19 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k odstranění včelího roje do obce Hoděšovice.
2.června 19:24 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k odstranění zbytku včelího roje do obce Hoděšovice.
3.června Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
8.června Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k odčerpání vody z vodovodní jímky rodinného domu na Koudelce.
12.června 15:50 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k pročištění odtoků pod mostky v obci Chvojenec.
16.června Ostatní činnost Likvidace vosích bání v půdních prostorách rodinného domu ve Vysokém Chvojně.
19.června 11:26 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k čerpání vody v obci Chvojenec.
20.června 12:57 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k čerpání vody na Koudelce.
20.června 16:36 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Holice dovezla jednotka cca 25 pytlů s pískem do ulice Ottmarova.
20.června 17:08 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k čerpání vody ve sklepě na Kamencích.
27.června Ostatní činnost Otevření uzamčeného automobilu.
28.června 17:27 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k čerpání vody na Koudelce.
29-30.června Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice jednotka pomáhala s likvidací povodní v Dolní Rovni.
29.června 05:39 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k umístění pytlů s pískem v ulici Puškinova.
29.června 06:52 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na pomoc při záplavách do obce Dolní Ředice. Po příjezdu na místo jsme s místní jednotkou provedli průzkum. Poté jsme byli odvolání zpět na stanici do Holic.
29.června 07:15 hod. Technická pomoc Jednotka byla povolána KOPIS na stanici, kde jsme zůstali v pohotovosti do dalšího zásahu.
29.června 07:50 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na Staré Holice do domu, který ohrožovala voda z přilehlého pole. Po příjezdu na místo jsme vyčistili ucpaný kanál. Dále jsme dům zajistili pomocí pytlů s pískem, které nám na místo dopravili TS Holice. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
29.června 09:09 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na DN OA mezi obcemi Ostřetín a Staré Holice. Na místě události jsme zasahovali s profesionální jednotkou z Holic. Po příjezdu na místo se dva členové jednotky starali o ženu z havarovaného vozidla do příjezdu ZZS. Vozidlo Tranzit bylo povoláno z důvodu uzavření komunikace. Řízení dopravy jsme prováděli do příjezdu zaměstnanců správy silnic a následném uzavření komunikace. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
29.června 15:08 hod. Dopravní nehoda Jednotka nezasahovala byla odvolána při cestě k zásahu.
29.června 16:55 hod. Technická pomoc Na žádost VZ vyjela jednotka na Staré Holice na pomoc při čerpání sklepa. Čerpání bylo prováděno pomocí el. kalového čerpadla. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
29.června 20:14 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na Staré Holice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zatopenou zahradu neohrožující žádnou nemovitost. Voda postupně odtékala ze zahrady. Po dohodě s majitelem zahrady jsme místo zásahu opustili a vrátili se zpět na stanici.
3.července 06:50 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě na silnici č.36. Na místě jsme prováděli spolu s profesionální jednotkou z Holic řízení dopravy. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
5.července 08:26 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě OA v obci Ostřetín. Jednotka na místě spolupracovala s jednotkou HZS Holice při vyproštění zraněného řidiče z automobilu. Poté zajišťovala spolu s PČR místo pro přistání vrtulníku LZS,kvůli kterému bylo nutno dočasně obousměrně zastavit provoz na silnici I/35. Po odletu LZS se obě jednotky vrátily zpět na základnu.
7.července 16:09 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka skácení uschlé břízy hrozící pádem v ulici Pardubická.
10.července 14:53 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka skácení uschlé břízy hrozící pádem v ulici Holubova.
10.července 19:13 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na odstranění spadlého stromu na silnici mezi obcí Vysoké Chvojno a
Albrechtice. Po příjezdu na místo provedla jednotka odstranění stromu z vozovky pomocí motorové pily. Po
závěrečném úklidu jsme se vraceli na pokyn KOPIS přes obec Bělečko z důvodu kontroly průjezdnosti silnice. Po cestě jsme odstranili tři špice spadlých stromů zasahujících do vozovky. Po ukončení všech činností se jednotka
vrátila zpět na stanici.
10.července 20:19 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na ulomenou špici stromu do drátů vysokého napětí. Po příjezdu na místo
jednotka zajistila nebezpečný prostor okolo poškozeného stromu. Na místo se dostavila profesionální jednotka z Holic.
Dále byla na místo povolána výšková technika z HZS Pardubice. Po příjezdu výškové techniky odstranili příslušníci
HZS zachycené větve pomocí motorové pily. Malá část větve zůstala zachycena dál v drátech vys. napětí na místo byl
přivolán technik EVČ. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
11.července 13:39 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě třech osobních automobilů na silnici č.36 u obce Horní
Ředice. Po příjezdu na misto jsme pomáhali profesionalní jednotce z Holic s odpojením akumulátoru na vozidlech
zasypáním provozních kapalin sorbentem. Na jednom poškozeném vozidle jednotka provedla ochlazení vysoktlakem
motorového prostoru z důvodu nebezpečí požáru. Jednotka pomáhala se zraněnými osobami s transportem do
vozidel ZZS, jednomu ze zraněných dětí byl darován dráček Soptík. Po odjezdu vozidel ZZS a zadukometování
nehody nehodové služby PČR, byl uvolněn jeden jízdní pruh. Z důvdu nepřítomnosti místní jednotky PČR jednotka
prováděla řízení dopravy. Z důvodu nepřehledného mista nehody jednotka setrvala na mistě do doby odklizení
havarovaného vozidla odtahovou službou. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
20.července Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
25.července Ostatní činnost Na žádost starosty obce provedla jednotka skácení sedmi suchých stromů na místním stadionu.
30. července 13:42 hod. Požár Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k požáru osobního automobilu.
9. srpna Ostatní činnost Odchyt psa.
10.srpna Technická pomoc Odstranění čtyř uschlých stromů v ulici Puškinova
13. srpna 14:38 hod. Požár Záloha na stanici
17. srpna 10:50 hod. Technická pomoc Holice Stare Holice Staroholicka CP:51,obava o pacienta, nemuze se dobouchat, ozn. je z charity, RD. Tech: CAS DN 30/9000/540-S2Z -Scania - HPA321
24. srpna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka skácení čtyř uschlých bříz v ulici Pardubická
27. srpna 9:52 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice provedla jednotka odstranění spadlé větvě na Podlesí
31. srpna Ostatní činnost Na žádost starosty obce provedla jednotka likvidaci nebezpečného hmyzu v ulici U Kapličky
5. září Technická pomoc Na žádost HZSS Pardubice vylela jednotka k odchytu psa v místní části Koudelka
7. září Ostatní činnost Na žádost starosty obce provedla jednotka likvidaci bodavého hmyzu na Vysokém Chvojně.
14. září 9:49 hod. Technická pomoc Na žádost VZ vyjela jednotka do fa. Topas ul. Husova v Holicích, jednalo se o pomoc jednotkám HZS.
16. září Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany
16. září Ostatní činnost Odchyt psa
25. září 18:08 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě OA na silnici č.36 za obcí Veliny.
29. září 11:23 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou OA na silnici č.36 u obce Horní Ředice.
3. října Ostatní činnost Odchyt psa sraženého autem na silnici I/35
3. října Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany
5. října Ostatní činnost Likvidace bodavého hmyzu v ulici Havlíčkova
3. října Ostatní činnost Likvidace bodavého hmyzu v ulici Havlíčkova
8. října 16:07 hod. Technická pomoc Likvidace bodavého hmyzu v ulici Havlíčkova
14. října 16:04 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce Holice vyjela jednotka na nakloněný strom na příjezdovou cestu k RD pod hřbitovem.
16. října Ostatní činnost Likvidace bodavého hmyzu v ulici 5.května
19. října Ostatní činnost Otevření městského bytu v ulici Holubova
21. října 13:34 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě NA v obci Dolní Ředice. Jednalo se o náraz do plynové budky.
23. října 09:31 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce Holice vyjela jednotka na provedení dezinfekce dětského domova v ulici Husova
23. října 11:11 hod. Technická pomoc Na žádost PČR vyjela jednotka na oplach vozovky v Horních Ředicích
27. října 21:06 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě NA mezi obcemi Chvojenec a Býšť
28. října 08:18 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce Holice vyjela jednotka na provedení dezinfekce mateřských škol v ulici Pardubická a Staroholická a dále provedla dezinfekci DDM
30. října 13:27 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě NA a dodávky na silnici I/35 mezi Holicemi a Chvojencem
30. října 15:51 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k dezinfekci školní jídelny v Holicích
11. listopadu 07:04 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka na provedení dezinfekce jednoho patra MěÚ Holice
17. listopadu 15:07 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k dezinfekci dětského domova ul. Husova a prvního stupně ZŠ Komenského a Holubova v Holicích
23. listopadu 09:13 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k dezinfekci ZUŠ K.Malicha ul. Holubova v Holicích
23. listopadu 11:43 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k dezinfekci domu seniorů v obci Slepotice
27. listopadu 11:52 hod. Požár Na žádost HZS Pardubice vyjele jednotka na požár NA na silnici č.36 na odbočce na Dolní Ředice
29. listopadu 09:13 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k provedení dezinfekce druhého stupně ZŠ Komenského a Holubova v Holicích
2. prosince 16:38 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k provedení dezinfekce ve školní jídelně ul. Holubova v Holicích
4. prosince Ostatní činnost Otevření bytu v ul. Smetanova v Holicích
6. prosince 15:14 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce Vysoké Chvojno vyjela jednotka k provedení dezinfekce budovy obecního úřadu a MŠ na Vysokém Chvojně
10. prosince Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s PČR
12. prosince 08:25 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce Moravany vyjela jednotka k provedení dezinfekce budov ZŠ a MŠ v Moravanech
14. prosince 14:24 hod Ostatní činnost Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na transport osoby do převozové sanitky v Holicích ul. Holubova
16. prosince 15:04 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce Holice vyjela jednotka k provedení dezinfekce školní jídelny ul. Holubova v Holicích
17. prosince 16:50 hod. Technická pomoc Na žádost starosty obce Holice vyjela jednotka k provedení dezinfekce jednoho patra MěÚ Holice
28. prosince 06:35 hod. Požár Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k požáru seníku ovcí v Holicích - Kamence
29. prosince Ostatní činnost Otevření dveří na MěÚ v Holicích

Statistika:

Technická pomoc - 65
Ostatní činnost - 38
Dopravní nehoda - 13
Planý poplach -
Požár - 7
Vyhledávání osob -

Celkem - 123