Memoriál Jiřího Kerouše

Jaký byl Jiří Kerouš z pohledu jeho nejbližších?

Byl to hasič tělem, duší a hlavně srdcem. Pro každého by se rozdal, měl dobré srdce. I přes jeho časovou vytíženost, kdy čas trávil buď s hasiči nebo v práci malováním, tak ráda vzpomínám na chvíle, kdy jsme si užili spoustu srandy. Samozřejmě byly i horší chvíle, ale zůstane v našich srdcích jako skvělý chlap, který se staral o rodinu a své přátele. Když jsem potřebovala, zavolala jsem mu, vždy pomohl. Když to šlo, byla jsem s ním, dělala s ním všechno. Nikdy nezapomenu na naše vánoční nákupy, na které mě brával, když jsem byla malá.

Stále ho vidím za stolem, když připravoval maškary, oslavy, družby, schůze, výročky, zařizoval nové uniformy, auto, atd., byl hrozně nadšený. Byl hlavně hrozně rád za družbu Slováků a Poláků, radostí málem skákal do stropu. Kolikrát ani nespal, nikdo neví, jakou práci s tím vším měl, kolik trpělivosti a hlavně kolik času tomu věnoval.

Díky doktorům, nemocnicím a operacím jsme spolu prožili poslední tři měsíce každý den, a když mi odešel, tak to pro mě byla obrovská rána.

Vždy mi zůstane v srdci, jako ten nejlepší táta v životě a do konce života pro mě bude jeho ztráta obrovsky bolestivá.

Narodil se, žil a zemřel pro hasiče.

Adéla Morávková, dcera

Jiří Kerouš z pohledu kronikáře

Jiří Kerouš byl přijat za člena 1.1.1970, ale již od roku 1966 působil v kolektivu mládeže pod vedením zkušeného vedoucího Jana Jedličky. V roce 1967 a 1968 získal v soutěži požárních družstev v Břehách první místo a plaketu MNV. Břehy a o rok později svůj úspěch zopakoval v Krasnici. Při výroční schůzi převzal čestný odznak okresního výboru ČSPO.

Po skončení vojenské základní služby byl v roce 1977 zařazen do výjezdové jednotky a v roce 1979, po úmrtí velitele Františka Vaniše, převzal jeho funkci. Od roku 1981 do roku 1990 pracoval ve výboru a zastával funkci kulturního referenta. Od roku 1982 zastával též funkci předsedy městského výboru SPO v Holicích a to až do roku 1993, kdy byl zrušen. V roce 1990 byl zvolen starostou sboru a zastával tuto funkci až do svého předčasného úmrtí 13. prosince 2010. Celých 10 let byl také velitelem okrsku č. 11.

Prosadil obnovení masopustního průvodu v Holicích v roce 2004. V roce 2007 došlo k založení kroužku mladých hasičů a jeho velkým snem bylo i obnovení hasičského plesu, kterého se již nedočkal.

Ocenění:
1981 - medaile za příkladnou práci
1983 - vzorný požárník III. stupně
1999 - odznak sv. Floriána
2000 - medaile za mimořádné zásluhy
2005 - řád sv. Floriána
2009 - spolu s velitelem F. Mrňávkem převzal z rukou starosty města, Pavla Hladíka, cenu Města Holic
2010 - věrnostní medaile za 40 let členství