Výroční zpráva za rok 2016

 

V roce 2016 sbor zaznamenal několik důležitých, ale i slavnostních událostí.

31.března poprvé ve své stočtyřicetileté historii převzal velitel Zdeněk Meliš spolu se členy sboru od starosty města Ladislava Effenberka nové zásahové vozidlo Scania. Slavnostního předání byl též přítomen ředitel HZS pardubického kraje, náměstek hejtmana, radní a zastupitelé našeho města, zástupci tisku a další hosté. O toto vozidlo,které bylo vyrobeno na zakázku dle výběrového řízení,

byl enormní zájem. Občané města měli možnost si tento automobil prohlédnout 16.dubna na holickém náměstí, kde součastně probíhal 2. ročník Memoriálu Jiřího Kerouše za účasti 50 požárních družstev. Další příležitost prohlédnout si toto vozidlo měli občané na dětském dni ve školce na Starých Holicích 22.května, ale také 25.června v areálu hasičárny, kde též probíhal dětský den při dnech města Holic. Na žádost výrobce tohoto zásahového vozidla se sbor prezentoval 26.-28. srpna při mistrovství republiky v požárním sportu v Brně, ale také 15.září na mistrovství republiky ve vyprošťování v Mladé Boleslavi. Dále byl tento vůz představen při dětském dni v Chotči a v Roveňsku, ale také při oslavách založení sborů v Sezemicích,Třebechovicích a v obci Topol. S tímto vozidlem byl proveden zátah při svatbách našich členů Pavla Kučery, Lucky Rychlíkové a Ondry Erbena.V několika případech si přijeli tento vůz prohlédnout okolní i vzdálenější sbory, učni z automobilní školy, ale i představitelé okresního sdružení DHS včele dvou generálů ze slovenských Košic.

Další významnou událostí byla středa 14.září, kdy navštívil naše město prezident republiky Miloš Zeman. Při setkání s občany u kulturního domu zajišťovalo 15 členů pořadatelskou službu a 2 členi stáli čestnou stráž u městského praporu, na kterou pan prezident zavěsil stuhu. Na konci setkání se nám podepsal do pamětní kroniky. Ve dnech 13.-15.května se 5 členů zúčastnilo oslav 110 let od založení sboru Strážáků v polském Kadlubu a 9.-11.září 4 členi vykonali družební návštěvu slovenského města Medzeva. Dobrá spolupráce je i se sbory našeho okrsku, kde jsme pomohli zabezpečit netradiční požární útok na Poběžovicích, 8 členů se účasnilo odborné přípravy jednotek v Chotči a vyslali jsme a vyšleme své zástupce na VVH.

Starosta zastupoval sbor na okresní konferenci v Černé za Bory a jednatel se v obci Čepí zúčastnil jednání rady historie. Členové na žádost města zabezpečili novoroční ohňostroj, čarodějnice, pokáceli poškozené topoly na městském stadiónu a hlídali v nočních hodinách areál u kulturního domu při Dnech města Holic. Nelze opomenout 15. leden, kdy v diskotékovém klubu Maxim proběhl u občanů města oblíbený a hojně navštěvovaný hasičský ples. Sbor zabezpečil lanové centrum a ukázky požárních útoků při dětském dni Strany Soukromníků na stadionu ,ukázku na táboře v Mlejnku ve Velinách a 4 členi zajeli s Fordem Transit na oslavy do Horního Jelení.

Mnoho hodin bylo odpracováno na úpravách a vylepšení našeho cvičiště za garážemi směrem na Podlesí. 7 členů zabezpečovalo a řídilo dopravu při cyklistických závodech kolem Holic, které pořádala automobilní škola. Členové výjezdové jednotky měli v letošním roce mnoho úkolů. Absolvovali předepsaná školení s dýchací technikou, radiostanicemi, motorovou pilou, bezpečnosti práce při zásazích, seznámení s obsluhou nového vozidla Scania a vyprošťovacího zařízení. Ŕidiči prováděli pravidelné kondiční jízdy a školení u p.Bartoníčka, velitel a velitelé družstev školení na HZS v Pardubicích. 9.-13.května 9 členů výjezdové jednotky absolvovalo kurzy školení a výcviku vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel a základy první pomoci v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech.

25.března proběhl v areálu hasičárny velitelský den za účasti 8 okolních sborů a výcvik probíhal s dýchací technikou a vyhledávání osob. 29.dubna v rámci okrsku proběhlo taktické cvičení a přítomní hasiči se mohli slanit z trafostanice ve dvoře hasičárny. 17. a 18.6. byla dovážena voda na Poběžovice při závodech Gladiátor a 2.12. jednotka zabezpečila požární dozor při natáčení televizní reklamy včetně úklidu na Vysokém Chvojně.

Jednotka vyjížděla celkem k 57 případům, z toho k 11 požárům, ke 4 dopravním nehodám a k 36 „ostatní činnosti“, zde se jednalo o likvidaci obtížného hmyzu, odchytu psů a otevření uzavřených prostor. Ve 4 případech se jednalo o technickou pomoc a ve 2 o planý poplach.

17.8. a 3.12.probíhala praktická výuka a ukázka ve vyprošťování osob při dopravní nehodě. Scházíme se každé pondělí, kdy se řeší neodkladné záležitosti, ale probíhá i úklid, údržba techniky a příprava jednotlivých akcí. Sbor čítá k dnešnímu dni 80 členů včetně mládeže. Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům a členkám za práci, kterou v letošním roce odvedli.