Datum Čas Typ výjezdu Popis
1.ledna Technická pomoc Zajištění novoročního ohňostroje na náměstí v Holicích.
1.ledna Ostatní činnost Odchyt dvou psů na žádost MP Pardubice.
3.ledna Ostatní činnost Odchyt psa.
4.ledna Ostatní činnost Otevření uzamčených prostor.
4.ledna Ostatní činnost Odchyt psa na žádost HZS Pardubice.
25.ledna 22:47 hod. Požár Jednotka vyjela k požáru komína rodinného domu v Holicích.
2.února 08:16 Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k pokácení osmi stromů napadených kůrovcem.
6.února 7:28 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě nákladního automobilu s osobním na silnici I/35.
6.února Ostatní činnost Odemčení bytu v Holicích.
6.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
12.února 6:46 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/36.
12.února 23:57 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/35 v obci Chvojenec.
16.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
18.-20. února Ostatní činnost (Mimořádná událost) Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka do obce Slepotice na pomoc při likvidaci následků ptačí chřipky.
24.února 17:49 hod. Požár Jednotka vyjela k požáru komína rodinného domu v obci Ostřetín.
25.února Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
28.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
29.února Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka skácení šesti suchých stromů hrozících pádem.
3.března Ostatní činnost Otevření bytu na Starých Holicích.
6.března Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
18.března Technická pomoc Informování obyvatel na žádost starosty obce.
19.března Ostatní činnost Rozvoz roušek.
20.března Ostatní činnost Rozvoz materiálu.
20.března Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s PČR.
24.března Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
27.března Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
31.března Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
3.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
7.dubna Ostatní činnost Otevření uzamčených dveří ve školce na Starých Holicích.
7.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
10.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
17.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
18.dubna Ostatní činnost Odchyt psa.
21.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
24.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
25.dubna 13:45 hod. Požár Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k požáru lesa do obce Rokytno.
28.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
30.dubna Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka pročištění střešního žlabu na bytovém domě v ulici Holubova.
1.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
8.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
8.května Ostatní činnost Otevření zabouchnutých dveří.
11.května 20:56 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k odstranění spadlých stromů za obcí Vysoké Chvojno.
12.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
15.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
18.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
19.května Ostatní činnost Otevření zabouchnutých dveří.
22.května Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
2.června 8:19 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k odstranění včelího roje do obce Hoděšovice.
2.června 19:24 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k odstranění zbytku včelího roje do obce Hoděšovice.
3.června Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu osob.
8.června Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k odčerpání vody z vodovodní jímky rodinného domu na Koudelce.
12.června 15:50 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k pročištění odtoků pod mostky v obci Chvojenec.
16.června Ostatní činnost Likvidace vosích bání v půdních prostorách rodinného domu ve Vysokém Chvojně.
19.června 11:26 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k čerpání vody v obci Chvojenec.
20.června 12:57 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k čerpání vody na Koudelce.
20.června 16:36 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Holice dovezla jednotka cca 25 pytlů s pískem do ulice Ottmarova.
20.června 17:08 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k čerpání vody ve sklepě na Kamencích.
27.června Ostatní činnost Otevření uzamčeného automobilu.
28.června 17:27 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k čerpání vody na Koudelce.
29-30.června Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice jednotka pomáhala s likvidací povodní v Dolní Rovni.
29.června 05:39 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k umístění pytlů s pískem v ulici Puškinova.
29.června 06:52 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na pomoc při záplavách do obce Dolní Ředice. Po příjezdu na místo jsme s místní jednotkou provedli průzkum. Poté jsme byli odvolání zpět na stanici do Holic.
29.června 07:15 hod. Technická pomoc Jednotka byla povolána KOPIS na stanici, kde jsme zůstali v pohotovosti do dalšího zásahu.
29.června 07:50 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na Staré Holice do domu, který ohrožovala voda z přilehlého pole. Po příjezdu na místo jsme vyčistili ucpaný kanál. Dále jsme dům zajistili pomocí pytlů s pískem, které nám na místo dopravili TS Holice. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
29.června 09:09 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na DN OA mezi obcemi Ostřetín a Staré Holice. Na místě události jsme zasahovali s profesionální jednotkou z Holic. Po příjezdu na místo se dva členové jednotky starali o ženu z havarovaného vozidla do příjezdu ZZS. Vozidlo Tranzit bylo povoláno z důvodu uzavření komunikace. Řízení dopravy jsme prováděli do příjezdu zaměstnanců správy silnic a následném uzavření komunikace. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
29.června 15:08 hod. Dopravní nehoda Jednotka nezasahovala byla odvolána při cestě k zásahu.
29.června 16:55 hod. Technická pomoc Na žádost VZ vyjela jednotka na Staré Holice na pomoc při čerpání sklepa. Čerpání bylo prováděno pomocí el. kalového čerpadla. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
29.června 20:14 hod. Technická pomoc Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka na Staré Holice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zatopenou zahradu neohrožující žádnou nemovitost. Voda postupně odtékala ze zahrady. Po dohodě s majitelem zahrady jsme místo zásahu opustili a vrátili se zpět na stanici.
3.července 06:50 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě na silnici č.36. Na místě jsme prováděli spolu s profesionální jednotkou z Holic řízení dopravy. Po ukončení všech činností se jednotka vrátila zpět na stanici.
5.července 08:26 hod. Dopravní nehoda Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě OA v obci Ostřetín. Jednotka na místě spolupracovala s jednotkou HZS Holice při vyproštění zraněného řidiče z automobilu. Poté zajišťovala spolu s PČR místo pro přistání vrtulníku LZS,kvůli kterému bylo nutno dočasně obousměrně zastavit provoz na silnici I/35. Po odletu LZS se obě jednotky vrátily zpět na základnu.


Statistika:

Technická pomoc – 39

Ostatní činnost – 21

Dopravní nehoda – 7

Planý poplach – 

Požár – 3

Vyhledávání osob – 

Celkem – 70