Datum Čas Typ výjezdu Popis
1.ledna Technická pomoc Zajištění novoročního ohňostroje na náměstí v Holicích.
1.ledna Ostatní činnost Odchyt dvou psů na žádost MP Pardubice.
3.ledna Ostatní činnost Odchyt psa.
4.ledna Ostatní činnost Otevření uzamčených prostor.
4.ledna Ostatní činnost Odchyt psa na žádost HZS Pardubice.
25.ledna 22:47 hod. Požár Jednotka vyjela k požáru komína rodinného domu v Holicích.
2.února 08:16 Technická pomoc Na žádost starosty obce vyjela jednotka k pokácení osmi stromů napadených kůrovcem.
6.února 7:28 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě nákladního automobilu s osobním na silnici I/35.
6.února Ostatní činnost Odemčení bytu v Holicích.
6.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
12.února 6:46 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/36.
12.února 23:57 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/35 v obci Chvojenec.
16.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
18.-20. února Ostatní činnost (Mimořádná událost) Na žádost HZS Pardubice vyjela jednotka do obce Slepotice na pomoc při likvidaci následků ptačí chřipky.
24.února 17:49 hod. Požár Jednotka vyjela k požáru komína rodinného domu v obci Ostřetín.
25.února Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
28.února Ostatní činnost Odchyt psa na žádost PČR.
29.února Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka skácení šesti suchých stromů hrozících pádem.
3.března Ostatní činnost Otevření bytu na Starých Holicích.
6.března Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
18.března Technická pomoc Informování obyvatel na žádost starosty obce.
19.března Ostatní činnost Rozvoz roušek.
20.března Ostatní činnost Rozvoz materiálu.
20.března Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s PČR.
24.března Technická pomoc Na žádost starosty obce provedla jednotka dezinfekci míst, kde dochází ke shromažďování většího počtu lidí.


Statistika:

Technická pomoc – 5

Ostatní činnost – 15

Dopravní nehoda – 3

Planý poplach – 

Požár – 2

Vyhledávání osob – 

Celkem – 25