Členové jednotky se pravidelně účastní různých školení, jako jsou školení dýchací techniky, obsluha motorových pil a rozbrušovacích agregátů, kurz první předlékařské pomoci, školení strojníků, velitelů – zkrátka všech dovedností, které hasičům v terénu mohou přijít vhod.

Jednotka totiž nejezdí pouze k požárům, ale také k autonehodám, k odstraňování nebezpečných překážek, pomoc při živelných pohromách atd.