Datum Čas Typ výjezdu Popis
11.ledna Ostatní činnost Otevření uzavřených prostor – ztracený klíč od společných prostor v bytovém domě.
26.ledna Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
6.února Ostatní činnost Otevření uzamčeného automobilu v Holicích.
13.února Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
21.února 16:02 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě OA a NA na obchvatu Holic na silnici R35.
23.-25.února Ostatní činnost Na žádost obce jednotka prováděla úpravu ledové plochy na holickém stadionu.
24.února Ostatní činnost Na žádost PČR provedla jednotka odchyt volně pobíhajícího psa v ulici Palackého v Holicích.
25.února 14:56 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou OA na obchvatu Holic na silnici R35.
4.března 07:22 hod. Ostatní činnost Na žádost zaměstnance obce provedla jednotka likvidaci stromů v obci Koudelka u železniční tratě.
17.března 21:46 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou OA na obchvatu Holic na silnici R35.
24.března Ostatní činnost Otevření uzamčených prostor na Mušce v Holicích.
2.dubna 16:13 hod. Požár Jednotka byla odvolána při cestě k zásahu (požár zahrady v Dolní Rovni), setrvala v pohotovosti na stanici.
12.dubna 18:18 hod. Požár Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k požáru trávy u obce Drahoš.
16.dubna Ostatní činnost Otevření uzamčených prostor.
25.dubna Ostatní činnost Odchyt volně pobíhajícího psa.
27.dubna Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
30.dubna 17:52 hod. Ostatní činnost Požární asistence o pálení čarodějnic na fotbalovém stadionu.
4.května Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
7.května Ostatní činnost Otevření uzamčených prostor-ztracený klíč.
12.května 20:14 hod. Požár Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka na požár domu zasaženého bleskem do obce Sezemice Kladina.
21.května Ostatní činnost Otevření uzamčených prostor-ztracený klíč Staré Holice.
4.června 14:43 hod. Požár Na žádost HZS Pardubice jednotka vyjela k požáru rodinného domu do obce Hoděšovice.
6.června 19:46 hod. Technická pomoc Jednotka setrvala na stanici v pohotovosti až do příjezdu jednotky HZS Holice.
7.června Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
10.června 10:05 hod. Technická pomoc Na žádost PČR vyjela jednotka k odchytu volně pobíhajícího psa.
11.června 11:30 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice jednotka setrvala v pohotovosti na stanici a po návratu HZS Holice pomáhala s likvidací škod u autonehody u obce Jaroslav.
21.června 08:38 hod. Požár Na žádost HZS Pardubice jednotka vyjela k požáru školy v Dolní Rovni. Jednalo se o taktické cvičení.
30.června Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
3.července Ostatní činnost Odchyt volně pobíhajícího psa.
4.července Ostatní činnost Odchyt volně pobíhajícího psa.
9.července Ostatní činnost Likvidace obtížného hmyzu v ulici Pospíšilova.

Statistika:

Technická pomoc – 2

Ostatní činnost – 20

Dopravní nehoda – 4

Planý poplach –  

Požár – 5

Vyhledávání osob –

Celkem – 31