Datum Čas Typ výjezdu Popis
11.ledna Ostatní činnost Otevření uzavřených prostor – ztracený klíč od společných prostor v bytovém domě.
26.ledna Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
6.února Ostatní činnost Otevření uzamčeného automobilu v Holicích.
13.února Ostatní činnost Odchyt psa ve spolupráci s občany.
21.února 16:02 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě OA a NA na obchvatu Holic na silnici R35.
23.-25.února Ostatní činnost Na žádost obce jednotka prováděla úpravu ledové plochy na holickém stadionu.
24.února Ostatní činnost Na žádost PČR provedla jednotka odchyt volně pobíhajícího psa v ulici Palackého v Holicích.
25.února 14:56 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou OA na obchvatu Holic na silnici R35.
4.března 07:22 hod. Ostatní činnost Na žádost zaměstnance obce provedla jednotka likvidaci stromů v obci Koudelka u železniční tratě.
17.března 21:46 hod. Dopravní nehoda Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou OA na obchvatu Holic na silnici R35.
24.března Ostatní činnost Otevření uzamčených prostor na Mušce v Holicích.
2.dubna 16:13 hod. Požár Jednotka byla odvolána při cestě k zásahu (požár zahrady v Dolní Rovni), setrvala v pohotovosti na stanici.
12.dubna 18:18 hod. Požár Na výzvu HZS Pardubice vyjela jednotka k požáru trávy u obce Drahoš.

Statistika:

Technická pomoc –

Ostatní činnost – 8

Dopravní nehoda – 3

Planý poplach –  

Požár – 2

Vyhledávání osob –

Celkem – 13