Kroužek přípravky bude ve školním roce 2019/2020 probíhat každé úterý od 16.00 hodin. Do kroužku budou přijímány školkové a předškolní děti narozené v letech 2013, 2014 a 2015. Prosíme všechny rodiče, aby nahlásili účast dětí na kroužku předem na kontaktech níže. Berte prosím na vědomí, že z důvodu zkvalitnění průběhu schůzek je kapacita dětí v kroužku omezena. Přednost mají děti, které v kroužku pokračují z minulého roku (nahlášení do konce července). Poté budou brány děti dle pořadí přihlášení.

Přípravce se v letošním roce budou měnit vedoucí. S novými vedoucími se seznámíte na první informativní schůzce, která proběhne již 3.září 2019 od 16:00 hodin na holické hasičárně. Cena kroužku na školní rok je 400,-Kč. Dětem je z toho placeno členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, úrazové pojištění a startovné a doprava na závody.

V rámci schůzek se děti seznamují s činností nejen hasičů, ale i ostatních složek integrovaného záchranného systému. S přihlédnutím k věku dětí se učí uzlům, topografii, zdravovědě a sportovním hasičským disciplínám. Vše převážně hravou formou. Během roku se plánuje účast na několika závodech, kde děti změří síly s ostatními družstvy. V plánu jsou i jiné zajímavé akce.

Veškerá fotogalerie dětského kolektivu je dostupná zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

email: mladihasici-holice@seznam.cz

telefon: vedoucí kolektivu Sabina Marvanová 602 133 402