Ve školním roce 2019/2020 budou schůzky dorostu probíhat každý čtvrtek od 16:00 hodin. Podle počtu dětí budou tréninky holek a kluků probíhat buď dohromady, nebo v případě většího počtu budou odděleny. Vše se dozvíte na první schůzce, která proběhne 5.září od 16:00 hodin na holické hasičárně. Na první schůzku prosíme, aby dorazili i rodiče. Rádi bychom jim sdělili několik informací a je potřeba podepsat a vyplnit přihlášky. Prosíme o nahlášení účasti dětí v kroužku předem na níže uvedených kontaktech. Kapacita kroužku je omezena.

Cena kroužku na školní rok je 400,-Kč – dětem je z toho placeno členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, úrazové pojištění a startovné a doprava na závody.

Náplň činnosti je různorodá a více toho napoví fotogalerie zde.

email: mladihasici-holice@seznam.cz

telefon: 602 133 402 – vedoucí kolektivu Sabina Marvanová