Požární útok bývá mezi hasiči označován jako královská disciplína. Je to z toho důvodu, že se musí skloubit mnoho faktorů, vnitřních i vnějších, kterých je zapotřebí, aby se útok vydařil co nejlépe a v co nejkratším čase.

Soutěžní družstvo tvoří sedm členů, jejichž náplň práce je odlišná, ale musí při ní fungovat ideální souhra. Posty se označují podle funkce nebo nástroje, který daný člen obsluhuje a jsou rozděleny následovně: strojník, savice (narážeč), koš (košař), béčko, rozdělovač, 2 proudaři.

Soutěží muži, ženy i děti, avšak všichni musí být platnými členy Sboru dobrovolných hasičů nebo profesionální hasiči.

Povinnosti soutěžících

  • Soutěžící musí být oblečeni ve stejnokroji, popřípadě jiném sportovním oblečení. Nohavice musí být dlouhé (neohrnují se), rukávy krátké či dlouhé (u dětí musí být rukávy dlouhé). Každý člen družstva musí mít ochrannou přilbu a opasek.
  • Nastupují-li soutěžící k požárnímu útoku, musí pro ně být nachystána základna, na kterou umísťují své vybavení. Základna je dřevěná deska o rozměrech 2x2x0,1 m. Mimo ni je umístěna pouze nádrž na vodu (káď). Všechny potřebné propriety musí být před startem uloženy na základně a nesmí (vyjímaje savic) přesahovat mimo základnu, natož se dotýkat země. Nejstěžejnějším strojem pro požární útok je přenosná motorová stříkačka, která pomáhá přesunu vody z nádrže směrem k terčům. Podle pravidel se využívá stroj PS12. Na motorovou stříkačku jsou napojeny savice, které jsou zakončeny sacím košem. Druhým směrem od stříkačky vedou už jen hadice, které jsou zakončeny proudnicemi, ze kterých je třeba usměrňovat vodu na terč.
  • Na základnu mohou soutěžící vstoupit až po povelu rozhodčího a od té chvíle se jim měří 5 minut. Během této doby je třeba vše nachystat pro provedení útoku s dodržováním vymezených pravidel. Přesáhne-li družstvo limit 5 minut, je diskvalifikováno. Pro provedení samotného útoku má družstvo 2 minuty. Čas delší než dvě minuty opět družstvo diskvalifikuje. Po výstřelu vybíhají soutěžící od startovní čáry směrem k základně. Startovní čára je od osy základny vzdálená 10 metrů. Nádrž na vodu stojí ve vzdálenosti 4 metrů od osy základny. Čelo terčů od hranice stříkání je vzdálené 5 metrů.

Provedení útoku

  • Po povelu Na základnu začínají soutěžící s chystáním všeho potřebného na základně. Po ukončení přípravy rozhodčí zkontroluje, zda jsou splněny všechny požadavky (zuby spojek hadic se nesmí dotýkat, žádný z předmětů nesmí přesahovat základnu apod.) a pokud je vše v pořádku, zdvihne bílý praporek a soutěžící se přesouvají na startovní čáru.
  • Po výstřelu, nebo jiném zvukovém signálu, vybíhají směrem k základně, kde Strojník startuje stříkačku a poté na ni šroubuje jednu savici. Mezitím Košař na druhou savici nasazuje koš, který musí být minimálně jednou zavinutý a spolu s druhým závodníkem nabírají vodu a tento závodník pak obě savice spojuje k sobě. Mezitím ostatní závodníci na základně spojují spojky hadic a vybíhají směrem k terčům.
  • Osoba na postu Béčka nasadí jednu koncovku hadice B na stříkačku a s ostatními hadicemi vybíhá a snaží se je co nejvíce roztáhnout směrem k terčům. Osoba na postu rozdělovače na rozdělovač napojí všechny koncovky a poté, co doběhne do optimální vzdálenosti, čeká na blížící se vodu, aby mohla zavřít uzávěr a nechat tak proudit vodu do hadic typu C.
  • K hranici stříkání zatím dobíhají oba Proudaři, zaklekávají a usměrňují proud směrem na terče. Proudnice je možné zapojit přímo na základně, nebo kdykoli později. Ve druhém případě však hrozí, že se tak nestane včas. Každý proudař stříká pouze na svůj terč. V opačném případě dojde k diskvalifikaci. Po úspěšném zdolání obou terčů se družstvu zaznamená čas a vyhrává družstvo s nejrychlejším časem. Po ukončení útoku všichni z přítomných rozhodčích musí bílým praporkem odsouhlasit správné provedení útoku. Objeví-li se u kteréhokoli z nich červený praporek, družstvo svůj pokus ztrácí a opět se jedná o diskvalifikaci ze soutěže.